Πολιτική Απορρήτου Μασούτης

Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία scan&shop της Μασούτης, μας εμπιστεύεστε τα στοιχεία σας. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τι δεδομένα συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου που τηρεί η Μασούτης.

Τα στοιχεία που συλλέγουμε
H Μασούτης λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει στοιχεία, για να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους χρήστες της εφαρμογής. Αυτά αφορούν στην ανίχνευση βασικών πληροφοριών, όπως της γλώσσας ομιλίας σας και τεχνικών στοιχείων που στοχεύουν στην καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καθώς και την αποτροπή παράνομων χρήσεων των Δικτυακών Τόπων και των εφαρμογών μας.

• Στοιχεία συσκευής
όπως το μοντέλο υλικού, την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, τα μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή.
• Στοιχεία καταγραφής
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήσατε την υπηρεσία μας, όπως τα ερωτήματα αναζήτησης, Διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία συμβάντων της συσκευής, όπως τυχόν διακοπές λειτουργίας, τη δραστηριότητα του συστήματος, τις ρυθμίσεις της συσκευής. Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή.
• Στοιχεία τοποθεσίας
όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες μας, έχουμε το δικαίωμα να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε στοιχεία σχετικά με την πραγματική τοποθεσία σας. Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, του GPS και άλλων αισθητήρων, που ενδέχεται, για παράδειγμα, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με κοντινές συσκευές, σημεία πρόσβασης Wi-Fi και πύργους δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή.
• Μοναδικούς αριθμούς εφαρμογής
Ορισμένες συγκεκριμένες υπηρεσίες περιλαμβάνουν έναν μοναδικό αριθμό εφαρμογής. Αυτός ο αριθμός και οι πληροφορίες σχετικά με την εγκατάστασή σας (για παράδειγμα, ο τύπος λειτουργικού συστήματος και ο αριθμός έκδοσης εφαρμογής) ενδέχεται να αποσταλούν κατά την εγκατάσταση ή την κατάργηση της εγκατάστασης της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή όταν η υπηρεσία επικοινωνεί περιοδικά με τους διακομιστές της Μασούτης, όπως σε περιπτώσεις αυτόματων ενημερώσεων. Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή.
• Τοπικό χώρο αποθήκευσης
Ενδέχεται να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών στοιχείων) τοπικά στη συσκευή σας, χρησιμοποιώντας μηχανισμούς, όπως χώρους αποθήκευσης ιστού προγράμματος περιήγησης (συμπεριλαμβανομένου HTML 5) και προσωρινούς χώρους αποθήκευσης δεδομένων εφαρμογής. Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή.

Πληροφορίες τις οποίες μοιραζόμαστε
Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει κατά κανόνα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Ενδέχεται να διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα από την Εταιρεία σε επιλεγμένες μόνο συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της, παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Οι εξωτερικοί αυτοί συνεργάτες της Εταιρείας μπορεί να είναι πάροχοι υπηρεσιών μάρκετινγκ, φιλοξενίας, υποστήριξης και διαχείρισης της ιστοσελίδας, εταιρείες ευρέσεως προσωπικού, πάροχοι υπηρεσιών επεξεργασίας πληρωμών με πιστωτικές κάρτες, υπηρεσιών ασφάλειας συστημάτων, φορείς πιστοποιήσεων, υπηρεσιών ταχυμεταφορών κ.ο.κ., επαγγελματικοί σύμβουλοι (δικηγόροι/νομικοί σύμβουλοι, λογιστές, οικονομολόγοι, επιχειρηματικοί αναλυτές, κ.ο.κ.).
Επίσης, ενδέχεται να διαβιβάζονται με ασφαλή τρόπο προσωπικά δεδομένα σε επιλεγμένες εμπορικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τους όρους της μεταξύ μας σύμβασης, οι οποίες ενεργώντας αυτοτελώς ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, συνεργάζονται με την Εταιρεία για την πώληση μέσω του eshop.masoutis.gr των προϊόντων τους που φέρουν ειδική σήμανση. Η διαβίβαση πραγματοποιείται μετά από τη συγκατάθεσή σας και αφορά μόνο τα αναγκαία για τη λήψη και την προώθηση της παραγγελίας δεδομένα όπως, το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία πληρωμής, τυχόν σχόλια του καταναλωτή. Σκοπός της διαβίβασης είναι η πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών σας αγορών για να σας προσφέρουμε βελτιωμένη και πληρέστερη εμπειρία εξυπηρέτησης κατά τις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές. Οι επιλεγμένες αυτές εμπορικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στις οποίες σας καλούμε να ανατρέξετε πριν την πραγματοποίηση των αγορών σας. Η Εταιρεία δεν ελέγχει ούτε επεμβαίνει σε αυτές με κανένα τρόπο.
Επισημαίνεται ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές γίνονται μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος συνεργαζόμενου χρηματοπιστωτικού φορέα.

Ασφάλεια πληροφοριών
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων σας, έχουμε λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία τους της εφαρμογής από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή.
Συγκεκριμένα:
• Κρυπτογραφούμε πολλές από τις υπηρεσίες μας με χρήση SSL.
• Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
• Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Μασούτης και οι οποίοι υπόκεινται σε αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.

Αλλαγές
Η Πολιτική Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Δεν θα περιορίσουμε τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην πολιτική απορρήτου.

Για ποιον λόγο ζητάμε τις άδειες για τις εφαρμογές μας
Επαφές: Για να μπορείτε από τους χάρτες να καλέσετε απευθείας στο κατάστημα ή να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης στις επαφές σας.
Τοποθεσία: Για να μπορείτε να βρείτε το πιο κοντινό σε εσάς κατάστημα με βάση την τρέχουσα τοποθεσία.
Φωτογραφίες / Μέσα / Αρχεία, Αποθηκευτικός χώρος: Για να μπορούμε να αποθηκεύσουμε πληροφορίες, που είναι απαραίτητες για εσάς, όπως π.χ. ο αριθμός της κάρτας card ή οι λίστες Αγορών σας
Φωτογραφική Μηχανή: Για να μπορείτε να κάνετε scan barcode για να σας επιστραφούν πληροφορίες των ειδών μας

Πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Κεντρικά Γραφεία
Διεύθυνση: 14o χλμ. Θεσ/νίκης - Βασιλικών, ΤΚ. 570 01 Διοικητικό Κέντρο:
Τηλ.: 2310 803803
Fax: 2310 803804
Μπορείτε να στείλετε email στο [email protected]
ή στην ανοιχτή γραμμή καταναλωτή 800 11 803803 χωρίς χρέωση